Àrees d’intervenció

Pots acudir a nosaltres si tens….

 • Problemes de l’estat d’ànim.
 • Problemes de la conducta alimentària.
 • Problemes del son.
 • Problemes d’adaptació.
 • Altres problemàtiques derivades de situacions puntuals com…
  • Mort d’un ésser estimat.
  • Dificultats sentimentals / familiars.
  • Dificultats laborals / socials.
  • Situacions d’estrés.
  • Problemes de salut.

 

“Les persones no estan bé fins que no són felices, sanes i prósperes. I la felicitat, la salut i la prosperitat són el resultat d’una harmonia entre l’interior i l’exterior de l’home”.

(James Allen, 1864-1912)